• شرح وظایف کمیته فرهنگی
شرح وظایف کمیته فرهنگی

تاریخ: سه شنبه 8 مهر 1399//ساعت:13:58//گروه:ساختار و شرح وظایف//زیرگروه:کمیته فرهنگی//شماره خبر:946

الف: وظایف کلی کمیته فرهنگی : حمایت، پیگیری و مطالبه گری از اجزای حاکمیت در خصوص  فعالیت ها و وظایف فرهنگی در کشور پیرامون آموزش و پرورش، دانشگاهها ،سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی ، صدا و سیما. ارشاد اسلامی.

ب: وظایف تخصصی

ب/1- روشنگری؛ ( مطلع کردن جامعه هدف از داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه گری نسبت به اجزای حاکمیت).

 1. اطلاع رسانی به آحاد جامعه در خصوص داشتن حق امربه معروف و نهی از منکر و مطالبه گری  نسبت به اجزای حاکمیت.
 2. شناسایی آسیب های فرهنگی در جامعه و اعلام به مبادی مربوطه برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.
 3. تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
 4. روشنگری از تفکر ضد ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سازماندهی امور ایثارگران.
 5. ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
 6. حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
 7. اصلاح الگوی مصر ف و روشنگری در مورد مصادیق اشرافی گری به ویژه در بین مسئولین.
 8. تلاش برای احیای معروف و امحای منکر
 9. گفتمان سازی امر به معروف و نهی از منکر
 10. اطلاع رسانی و معرفت افزايی از طريق پیام و بروشور.
 11. تلاش برای تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب
 12. بلیغ آراستن جامعه به اسماء اسلامی- ایرانی
 13. راه اندازی کمپین ملی مرتبط با تحقق اصل هشتم

ب/2 - حمایت؛ ( از اقدامات خوب مسئولین با صدور بیانیه و... تشکر و قدردانی به عمل آورده و به جامعه معرفی شوند).

 1. حمایت از خادمین و پیگیری برخورد با کسانی که موجب ایجاد نارضایتی در سازمان ها و نهادها برای شهروندان می گردند.
 2. حمایت از سران سه قوه نظام، برای ارتقاء روحیه انقلابی گری درمواجهه با ناملایمات وغلبه بر مشکلات و حفظ ارزش های اسلامی و دستاوردهای انقلاب.
 3. حمایت از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، به منظور تقویت روحیه مطالبه گری و نظارت عمومی.
 4. حمایت از نیروی انتظامی به منظور ارتقاء روحیه ی کارکنان و فرماندهان ناجا در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و تامین امنیت اخلاقی.
 5. حمایت از ائمه جمعه و جماعت ، نمایندگان ولی فقیه و مدیران ارزشی و. . . . در استانها.
 6. حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
 7. حمایت از مسئولین و کارگزارانی که عملکردشان موجب رضایتمندی مردم نسبت به آن سازمان و یا نهاد میگردد.
 8. حمایت مردمی از سران سه قوه نظام، برای ارتقاء روحیه انقلابی گری در مواجه با ناملایمات وغلبه بر مشکلات و حفظ ارزشهای اسلامی و دستاوردهای انقلاب.
 9. حمایت مردمی از نیروی انتظامی به منظور ارتقاء روحیه ی کارکنان و فرماندهان ناجا دربرخورد با ناهنجاری های اجتماعی و تامین امنیت اخلاقی.
 10. حمایت مردمی از ائمه جمعه وجماعت ، نمایندگان ولی فقیه و مدیران ارزشی و. . . . در استان ، شهرستانها و بخش ها.
 11. حمایت مردمی از صدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور تقویت روحیه مطالبه گری و نظارت عمومی.

ب/3 - پیگیری؛ ( وظایفی که بر اساس قانون بر عهده مسئولین می باشد لکن به علل نامعلومی انجام نشده شناسایی، بررسی، در شورا مطرح و نتیجه اعلام می شود).

 1. پیگیری تفکر ایجاد یک شبکه گسترده و متحد از نیروهای مردمی ولایتمدار و انقلابی برای حفظ نظام و تقویت انقلاب اسلامی و ارزشهای حاکم برآن.
 2. پیگیری برای توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 3. پیگیری اصلاح نظام اداری.
 4. پیگیری از صدا وسیما ی جمهوری اسلامی ایران برای برای حضور به موقع درصحنه و دفاع از ارزشهای دینی و تقویت و ارتقای ماندگاری نظام با سلامت فکری و روحیه ی جهادی.
 5. پیگیری از شورای عالی فضای مجازی به دلیل تعلل در انجام وظیفه از جمله : پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و تبدیل تهدید های آن به فرصت و سایر موارد مشابه ازقبیل: راه اندازی نشدن شبکه ملی اطلاعات.

ب/ 4 - مطالبه گری؛ ( اقدام در خصوص مواردی که سبب نارضایتی مردم گردیده و یا مواردی که به سبب پیگیری تشخیص داده شده مورد غفلت واقع گردیده است).

 1. مطالبه گری از اقدامات صورت گرفته درمورد جذابیت های شخصیت و شعارها واصول امام خمینی(ره) بنیان گذارجمهوری اسلامی ایران.
 2. مطالبه گری از صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران برای حضور به موقع در صحنه و دفاع از ارزشهای دینی و تقویت و ارتقای ماندگاری نظام با سلامت فکری و روحیه ی جهادی
 3. مطالبه گری از کوتاهی اجرای سیاست های کلی نظام در ایجاد تحول در آموزش و پرورش.
 4. مطالبه گری از کوتاهی های صورت گرفته در امر آگاه نمودن دانش آموزان و دانشجویان نسبت به جنایات آمریکا وعوامل بیگانه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بی توجهی نسبت به بصیرت افزایی ودرج اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی.
 5. مطالبه گری ازغفلت نکردن از قدرت بسیج کنندگی انقلاب و جبران عقب ماندگی های عدالت اجتماعی و برخی از مبانی اصول اسلامی.
 6. مطالبه گری ازمسئولین ذی ربط در خصوص انحصاری بودن زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور.
 7. مطالبه گری در مورد اصلاح الگوی مصرف و روشنگری در مورد مصادیق اشرافی گری به ویژه در بین مسئولین.
 8. مطالبه گری در مورد اصلاح نظام اداری.
 9. مطالبه گری در مورد اجرای ۳۰۶ راهکار اجرایی عفاف و حجاب ( مجموع وظایف ۲۶ دستگاه دولتی در امر حجاب ، مصوب سال۱۳۸۴شورای عالی انقلاب فرهنگی )
 10. مطالبه گری  و روشنگری از تفکر ضد ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سازماندهی امور ایثارگران.
 11. مطالبه گری از شورای فرهنگ عمومی  برای تحقق اعتلای فرهنگ، سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانوادگی و . . . وبویژه سند۲۰۳۰وموارد مشابه.
 12. مطالبه گری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل تعلل در انجام وظیفه در خصوص اعتلای فرهنگ، سلامت محیط اخلاقی، سلامت محیط خانوادگی و... بویژه سند ۲۰۳۰ و موارد مشابه.
 13. مطالبه گری عدم اجرای ۳۰۶ راهکار اجرایی عفاف و حجاب ( مجموع وظایف۲۶ دستگاه دولتی در امر حجاب،مصوب سال۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی).

پ: وظایف عمومی:

 1. مواردی که نیاز است به مسئولین در استان و یا کشور اعلام شود به روابط عمومی اعلام تا از آن طریق اقدام شود.
 2. تهیه و پیشنهاد برنامه های سال و اعلام به مجمع.
 3. اولويت بندی برنامه های فرهنگی در جامعه و دستگاه های دولتی.
 4. رصد فعاليت های فرهنگی و ضد ارزشی و فرهنگی.
 5. تهيه مطالب فرهنگی در قالب پیام و بروشور.
 6. ارتباط و هماهنگی با مراكز فرهنگی.
 7. فعالسازی کمیته فرهنگی مجمع شهرستانها.
 8. اجاد سامانه پيامكی برای اطلاع رسانی فرهنگی.
 9. برگزاری همايش و نمايشگاه های فرهنگی.
 10. تدوين برنامه جامع جهت نفوذ در حوزه های علميه ، دانشگاه ها و مدارس.
 11. شناسايی نيروهای ارزشی و سازماندهی آن ها در رابطه با وظایف کمیته.
 12. ‏اخذ و جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت های فرهنگی از مجمع شهرستانها.
 13. تدوين روش های اجرايی جهت ايجاد ارزش ها و اثرگذاری در آن ها.
 14. تدوين برنامه جامع جهت نفوذ در مساجد و پايگاه های بسيج.
 15. تدوين برنامه جامع جهت ارتباط مجمع با سازمان ها ، ادارات، مراکز دولتی و بخش خصوصی.

ارسال نظرات