• شرح وظایف کمیته قضایی
شرح وظایف کمیته قضایی

تاریخ: سه شنبه 8 مهر 1399//ساعت:14:0//گروه:ساختار و شرح وظایف//زیرگروه:کمیته قضایی//شماره خبر:947

الف: وظایف کلی کمیته قضایی : روشنگری، حمایت، پیگیری و مطالبه گری از اجزای حاکمیت در خصوص امنیت قضایی شهروندان.

ب: وظایف تخصصی

ب/1- روشنگری؛ ( مطلع کردن جامعه هدف از داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه گری نسبت به اجزای حاکمیت).

 1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای سالم توام با رفاه، آرامش، آسایش عمومی توام با عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی.
 2. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از حقوق اجتماعی افراد.
 3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از اجرای عدالت قضایی و احترام نسبت به یکدیگر.
 4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های قضایی .
 5. ترغیب افراد به منظور شناسایی آسیب های اجتماعی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.

ب/2 - حمایت؛ ( از اقدامات خوب مسئولین با صدور بیانیه و... تشکر و قدردانی به عمل آورده و به جامعه معرفی شوند).

حمایت از سازمانها، نهادها، قضات، وکلا و مشاورین که عملکردشان موجب رضایتمندی مردم نسبت به حاکمیت می گردد.

ب/ 3 پیگیری؛ ( وظایفی که بر اساس قانون بر عهده مسئولین می باشد لکن به علل نامعلومی انجام نشده، شناسایی، بررسی، در شورا مطرح و نتیجه اعلام شود).

 1. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت.
 2. نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.
 3. استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.
 4. تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
 5. تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.
 6. کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
 7. یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
 8. اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها.
 9. استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
 10. بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.
 11. بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
 12. تأمین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.
 13. تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
 14. بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
 15. تنقیح قوانین قضایی.
 16. گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
 17. گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
 18. پیگیری اجرای قانون حمایت ازآمران به معروف وناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی که در حوزه ی امربه معروف و نهی از منکر دولت به مردم به صورت مشروح به آن پرداخته می شود.
 19. مطالبه گری در مورد اصل۴۴به ویژه اجرای سیاست های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند “ج” اصل ۴۴.
 20. پیگیری در مورد سرنوشت حقوق های نجومی.
 21. بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
 22. بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
 23. حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
 24. توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.
 25. رسيدگي و صدو‌ر حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه، كه قانون معين مي‌كند.
 26. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
 27. نظارت بر حسن اجراي قوانين.
 28. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدو‌د و مقررات مدوّن جزايي اسلام.
 29. اقدام مناسب براي پيشگيري از و‌قوع جرم و اصلاح مجرمين.
 30. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل قضات  غیر شایسته.

ب/ 4 - مطالبه گری؛ ( اقدام در خصوص مواردی که سبب نارضایتی مردم گردیده و یا مواردی که به سبب پیگیری تشخیص داده شده مورد غفلت واقع گردیده است).

پ: وظایف عمومی

 1. مواردی که نیاز است به مسئولین در استان و یا کشور اعلام شود به روابط عمومی اعلام تا از آن طریق اقدام شود.
 2. تهیه و پیشنهاد برنامه های سال و اعلام به مجمع.
 3. اولويت بندی برنامه های قضایی بر اساس نیاز جامعه.
 4. رصد فعاليت های قضایی و خلاف اجرای قانون.
 5. تهيه مطالب حقوقی و قضایی در قالب پیام و بروشور.
 6. ارتباط و هماهنگی با مراكز قضایی.
 7. فعالسازی کمیته قضایی مجمع شهرستانها.
 8. برگزاری همايش قضایی.
 9. شناسايی نيروهای ارزشی و متخصص و سازماندهی آن ها در رابطه با وظایف کمیته.
 10. ‏اخذ و جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت های قضایی از مجمع شهرستانها.
 11. تدوين برنامه جامع جهت ارتباط مجمع با مراکز قضایی، وکلا و مشاورین.

ارسال نظرات