• روشنگری یکی از اهداف مجمع رهروان میباشد.
روشنگری یکی از اهداف مجمع رهروان میباشد.

تاریخ: شنبه 12 مهر 1399//ساعت:21:30//گروه:ماموریت های مجمع//زیرگروه:روشنگری//شماره خبر:950

هدف از تشکیل کمیته های مجمع ‏رهروان، "روشنگری، حمایت، پیگیری و مطالبه گری" در خصوص رفاه، آسایش و آرامش عمومی مردم از اجزای حاکمیت ‏میباشد. لذا برای تنویر افکار عمومی اعضا و آحاد جامعه  و هدفمند نمودن فعالیت کمیته ها، وظایف تخصصی این کمیته در ‏خصوص روشنگری ( مطلع کردن جامعه هدف از داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه گری نسبت به اجزای ‏حاکمیت) به شرح زیر می باشد .‏

الف: کمیته اجتماعی

 1. ‏ روشنگری برای داشتن جامعه‌ای توام با رفاه، آرامش و آسایش عمومی.‏
 2. ‏ برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از حق اجتماعی افراد جامعه.‏
 3.   روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از اجرای عدالت اجتماعی و احترام نسبت به یکدیگر. ‏
 4. ‏ روشنگری برای تشویق افراد جامعه بمنظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های ‏اجتماعی.‏
 5. ‏ روشنگری برای ترغیب بمنظور شناسایی آسیب های اجتماعی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، ‏اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.‏.

ب: کمیته اقتصادی

 1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای سالم توام با رفاه، آرامش و آسایش عمومی.
 2. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از حقوق اقتصادی افراد.
 3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از اجرای عدالت اقتصادی و احترام نسبت به یکدیگر.
 4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های اقتصادی.
 5. ترغیب افراد به منظور شناسایی آسیب های اقتصادی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.

پ: کمیته دفاعی امنیتی

 1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای سالم توام با مشارکت عمومی بمنظور رفاه، آرامش و آسایش عمومی.
 2. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از ایجاد امنیت مردم پایه.
 3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از وجود امنیت در کشور.
 4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های امنیت عمومی.
 5. ترغیب به منظور شناسایی آسیب های امنیتی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیش بینی، پیشگیری، پیش دستی، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.

ت: کمیته زیست محیطی

 1. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از حقوق سلامتی افراد.
 2. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از اجرای عدالت سلامت و احترام نسبت به یکدیگر.
 3. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های زیست محیطی.
 4. ترغیب افراد به منظور شناسایی آسیب های بهداشتی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.
 5. روشنگری واطلاع رسانی به جامعه درمورد عواقب استفاده بی رویه ازمنابع طبیعی .

ث: کمیته سیاسی

 1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای پویا توام با داشتن قوانین لازم به منظور تامین رفاه، آرامش و آسایش عمومی.
 2. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء بینش سیاسی و حقوقی شهروندان و صیانت از حقوق سیاسی افراد.
 3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از انتخاب وکلای خود برای تحقق عدالت اجتماعی.
 4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های سیاسی و حقوقی.
 5. ترغیب افراد به منظور شناسایی آسیب های سیاسی و قانونی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری از آسیب ها و پیشنهاد طرح برای وکلای مجلس و شوراها.
 6. روشنگری در خصوص F.A.T.F
 7. روشنگری در خصوص پالرمو
 8. روشنگری در خصوص پولشویی
 9. روشنگری در خصوص  فتنه۸۸
 10. روشنگری در خصوص تحقق شروط رهبری در مورد برجام.
 11. روشنگری در خصوص رابطه با آمریکا
 12. روشنگری در خصوص عملکرد نمایندگان
 13. روشنگری در خصوص نفوذ دشمن
 14. روشنگری در خصوص انتخابات 1400
 15. روشنگری در خصوص برجام
 16. روشنگری در خصوص قرار داد ایران و چین.

ح: کمیته علم و فن آوری

 1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای سالم توام با رفاه، آرامش و آسایش عمومی همراه با رشد و تعالی مردم خاصه جوانان آینده ساز کشور.
 2. برجسته کردن کارکردهای سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از  دستاوردهای علمی و فنآوری کشور.
 3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های عظیم علمی و فرهنگی بر پایه رضایتمندی مردم.
 4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های علم و فنآوری.
 5. ترغیب افراد به منظور شناسایی آسیب های علمی و فنآوری در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای رفع زمینه های آسیب و تقویت رشد و تعالی علم و فنآوری.

ج: کمیته فرهنگی

 1. اطلاع رسانی به آحاد جامعه در خصوص داشتن حق امربه معروف و نهی از منکر و مطالبه گری  نسبت به اجزای حاکمیت.
 2. شناسایی آسیب های فرهنگی در جامعه و اعلام به مبادی مربوطه برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.
 3. تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
 4. روشنگری از تفکر ضد ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و سازماندهی امور ایثارگران.
 5. ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
 6. حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
 7. اصلاح الگوی مصر ف و روشنگری در مورد مصادیق اشرافی گری به ویژه در بین مسئولین.
 8. تلاش برای احیای معروف و امحای منکر
 9. گفتمان سازی امر به معروف و نهی از منکر
 10. اطلاع رسانی و معرفت افزايی از طريق پیام و بروشور.
 11. تلاش برای تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب
 12. بلیغ آراستن جامعه به اسماء اسلامی- ایرانی
 13. راه اندازی کمپین ملی مرتبط با تحقق اصل هشتم.

چ: کمیته قضایی

 1. روشنگری برای داشتن جامعه‌ای سالم توام با رفاه، آرامش، آسایش عمومی توام با عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی.
 2. برجسته کردن کارکردهای مشارکت مردمی برای حفظ و ارتقاء جامعه و صیانت از حقوق اجتماعی افراد.
 3. روشنگری برای ارتقاء سرمایه های اجتماعی بر پایه رضایتمندی مردم از اجرای عدالت قضایی و احترام نسبت به یکدیگر.
 4. روشنگری برای تشویق افراد جامعه به منظور مشارکت در پیشبرد اهداف و برنامه‌های استان و شهرستان درعرصه‌های قضایی .
 5. ترغیب افراد به منظور شناسایی آسیب های اجتماعی در جامعه و طرح مسئله در کمیته برای پیشگیری، کنترل، مهار، اقدام و پیگیری تا حصول نتیجه.

ارسال نظرات